Koncepcja osiedla przy ulicy Kamieńskiego

LOKALIZACJA: Wrocław, ul. Kamieńskiego
POWIERZCHNIA: 34740m2
ZESPÓŁ: Lesław Rubik, Paulina Gęstwa, Marta Trzepizur, Katarzyna Jabłońska, Paweł Rządkowski, Dawid Huczyński, Michał Wroński