Projekt koncepcyjny muzeum morskiego – centrum nauki

LOKALIZACJA: Szczecin