Kompleks edukacyjno-badawczy Geocentrum

LOKALIZACJA: Wrocław, ul. Na Grobli
POWIERZCHNIA: 2071m2