Koncepcja zespołu budynków „Fort Widawa”

LOKALIZACJA: Wrocław, ul. Żmigrodzka
ZESPÓŁ: Lesław Rubik, Dawid Huczyński